Mājturība

Studenti apmācības sāk ar teoriju, lai pēc tam čakli sāktu praktiskās nodarbības.