LU Bibliotēka

1. Bibliotēkā pieejamie informācijas resursi atrodas: Kopkatalogā un Primo.

2. Grāmatu piegādi uz vēlamo LU filiāli. Pasūtījumu forma grāmatai ir pieejama šeit. 

3. Pamācība grāmatu un citu informācijas resursu meklēšanā:

4. Pieeja elektroniskajiem žurnāliem un grāmatām nozarēs.

5.Piedāvājam Informācijas resursu sarakstu izveidi, lai atvieglotu referātu un noslēguma darbu izstrādi .

6. Iespēju uzdot jautājumus bibliotekāram
 Vairāk par  LU Bibliotēku meklēt šeit.