Bauskas izglītības nodaļa

Par izglītības nodaļu.

NODAĻAS MĒRĶIS-VĪZIJA ir īstenot valsts izglītības politiku un pašvaldības kompetenci, un funkcijas izglītības jomā pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Izglītības nodaļa