LU Karjeras centra tīmekļvietne

KAS IR KARJERA?

Vārdam „karjera” ir vairāki skaidrojumi. Ja sākotnēji karjeru skaidroja kā sekmīgu darbošanos kādā jomā, galvenokārt, tādā, kur ir iespējama izvirzīšanās, slavas un popularitātes sasniegšana, tad tagad karjera netiek asociēta ar darbošanos vienā noteiktā jomā, bet gan ar profesionālu attīstību, likumsakarīgu personības virzību un nodarbošanās secīgu maiņu visas darba dzīves garumā. Karjera attiecas gan uz darba dzīves aspektiem, gan arī ietver sevī citas dzīves lomas –  brīvā laika aktivitātes, studijas un ģimenes dzīvi.  

Horizontālā karjera ir process, kurā cilvēks profesionāli paaugstina savu kvalifikāciju, kā arī ceļ un nostiprina savu vērtību darba tirgū.  

Vertikālā karjera ir saistīta ar cilvēka virzību pa karjeras hierarhijas kāpnēm, ar statusa, kompetences un materiālā atalgojuma līmeni, kā arī ar laika faktoru.
 

KARJERAS VEIDOŠANAS PAMATNOSACĪJUMI

Karjeras veidošana ir nepārtraukts pārmaiņu process mūža garumā, kura gaitā cilvēks izmanto informāciju par sevi un apkārtni, lai izvēlētos nodarbošanos, mācību jomu, kā arī konkrētu profesiju. Izvēloties jomu, kurā vēlies darboties, ievēro, ka, lai tajā sasniegtu panākumus un justos labi, jāņem vērā šādi nosacījumi:

  • lai profesija būtu tev interesanta un saistoša;
  • lai tavas spējas, prasmes un pieredze būtu atbilstošas profesijai;
  • lai tu varētu atrast darbu šajā profesijā.

Lai apzinātu iespējamo profesionālo virzienu, nepieciešams iepazīt pašam sevi, apzināt savas intereses, spējas, prasmes un noderīgo pieredzi, izpētīt tās jomas, kuras Tevi interesē –  kur šādi profesionāļi strādā, kādos apstākļos, kādi ir galvenie pienākumi, darbības jomas, iespējamais atalgojums. Nākošais solis būtu modelēt savu ideālo darbu, apzināties, kādi faktori tev darbā ir svarīgi. Lai sekmīgi veidotu karjeru, svarīgi ir domāt, darboties aktīvi un mērķtiecīgi, veicināt karjeras attīstību, mācīties pieteikt sevi darba devējam un iegūt arī atgriezenisko saikni no citiem par savas karjeras gaitu.