11. novembris kļuvis nozīmīgs datums Bauskas filiāles 5. kursa pirmskolas un sākumskolas studentēm. Diena satraukumu pilna, bet beidzot ilgi lolotais diploms godam aizstāvēts.

Sirdis sildīja cien. komisijas vārdi, ka topošās skolotājas ir savās vietās un nozīmīgas savā darbā. Labos prakses piemērus aizstāvētajos bakalaura darba tematos ieguvēji bija visi – gan studentes, gan komisijas pārstāvji.

Pēc bakalaura darba aizstāvēšanas dāmas raksturo savas sajūtas: “Kas pirms vairāk kā četriem gadiem likās tik tāls un ilgi gaidāms, pienāca un pagāja tik ātri un nemanīti”.

Studentes saka paldies Bauskas filiālei un visiem Latvijas Universitātes pasniedzējiem par neaizmirstamo studiju procesu.

Attēlā cien. komisija: A. Petere, I. Vārpiņa, I. Šastakoviča, J. Kricka un 5. kursa pirmsskolas un sākumskolas skolotājas.

5. kursa studentes sūta sirsnīgus sveicienus Latvijas valsts svētkos visai Latvijas Universitātes saimei.

Maza mana tēvuzeme
Divu roku platumā.
Mīļa mana tēvuzeme
Divu roku siltumā.
Dziļa mana tēvuzeme
Visa mūža garumā.

/ K. Skujenieks /

Dalīties