Foto no personīgā arhīva.

Cik svarīgi ir pārvarēt šaubas, gadiem ierasto dzīves kārtību, arī apkārtējo neticību, lai censtos izmainīt dzīvi, uzsākot studijas. Par savu ceļu uz studijām Latvijas Universitātes Bauskas filiālē studiju programmā “Sociālais darbs” stāsta 1. kursa studente Dace Varneviča.  

Iesākt studēt Latvijas Universitātē bija mana apzināta izvēle, par ko mani radi bija pārsteigti, jo neviens nespēja iedomāties, ka manos nākotnes plānos varētu būt mācības un ka izvēlētais studiju kurss varētu saistīties ar sociālo darbu. Arī ar vīru par to nekonsultējos, šaubījos, ka viņš atbalstīs manu izvēli. Cik reizēm vērtīgi ir kļūdīties savās domās!

Jau pāris gadus sekoju Latvijas Universitātes filiāles piedāvāto kursu sarakstam un, kad beidzot šovasar starp piedāvātajām studiju programmām parādījās Sociālais darbs, es pieņēmu lēmumu mēģināt iestāties. Man bija šaubas, vai ar savu nepilnīgo dokumentu klāstu un vecajiem atestātiem es spēšu to izdarīt. Un bija liels prieks par filiāles metodiķes Evijas Kutras pretimnākšanu un saprotošo attieksmi dokumentācijas noformēšanā.

Apmācību maksa tiek segta no ģimenes budžeta. Bauskas novada pašvaldība vēl tikai plāno piešķirt stipendiju potenciālajiem sociālajiem darbiniekiem, turklāt, iespējams, tikai tiem, kas reizē strādā un mācās.

Pēc vidusskolas beigšanas šīs ir pirmās pilnvērtīgas mācības, neskaitot pabeigtus trīsgadīgos sagatavošanas kursus Latvijas Mākslas akadēmijā. 2004. gadā biju iestājusies Latvijas Universitātē Vizuālās mākslas un mākslas vēstures skolotāju kursā, bet pirmajā semestrī pametu mācības veselības sarežģījumu dēļ un studijas neturpināju.

Pēc 15 gadu ilgām rūpēm mājās par ģimeni manos nākotnes plānos ir atgriezties darba tirgū kā profesionālam darbiniekam. Mani trīs bērni ir paaugušies, lielajām meitām vairs nevajag pastāvīgu mammas aprūpi, bet jaunākais pastarītis “mūžīgais bērns” ir ticis pie sava asistenta, kas pieskatīs, kamēr mamma mācīsies.

Sociālā darba studiju programmā ir vairāki studiju kursi, kas man kā mammai ar bērnu, kuram ir GRT, var noderēt, lai labāk izprastu savu bērnu, un pielietot zināšanas arī mājās. Psihiatrijas pamati, psiholoģija, saskarsme sociālā darbā ir programmas, uz kurām likšu uzsvaru.

Kā interesantu notikumu mācībās filiālē varētu minēt šodienas iestudēto kriminālo ludziņu Tiesību zinātnē, kur mācību vielas labākai izpratnei nācās iejusties kriminālās autoritātes ampluā. Tas, tiešām, bija pamācoši, uzreiz radās sapratne par savām tiesībām, pēc “sastrādātajiem noziegumiem”.

 Studijas ir tikai sākušās, vēl viss priekšā. Darba meklējumus uzsākšu pēc pirmā kursa, lai sākumā netraucēti un ar pilnu atdevi varētu nodoties mācībām.

Dalīties