Skolotāja Baiba Ādmīdiņa. Foto no personīgā arhīva

Sirsnīgi sveicot visus esošos un topošos skolotājus Skolotāju dienā, aicinām iepazīties ar Latvijas Universitātes Bauskas filiāles augstākās izglītības studiju programmas “Sākumizglītības skolotājs” 2. kursa studenti un Jelgavas Pārlielupes pamatskolas skolotāju Baibu Ādmīdiņu, ar viņas ceļu uz skolotāja profesiju.

Kad es gāju skolā man ļoti patika un padevās rokdarbi, to bija pamanījusi mana darbmācības (tagad to sauc par dizains un tehnoloģijas) skolotāja. Viņa man teica, ka man vajadzētu iet mācīties par skolotāju. Tad tas nenotika, bet gan pēc 25 gadiem nāca negaidīts piedāvājums un iedrošinājums no Bauskas filiāles direktores Velgas Gūtmanes puses, iet strādāt un studēt par sākumskolas skolotāju. Nodomāju, kāpēc gan nē, un nenožēloju. Ikdienā mani motivē arī manas jaukās un atraktīvās darba kolēģes, kuras arī ir LU studentes. Kopā mācāmies un kopā mācām!

Bērni ir mūsu nākotne, mūsu turpinājums. Ir jauki apzināties, ka tu vari piedalīties šajā procesā – mācīt, dot padomu un piedalīties viņu izaugsmē. Mana 2. klase salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir auguši, vēl viņiem tāls ceļš priekšā, bet zinu – viņi to paveiks. Viņiem viss izdosies!

Strādājot un studējot esmu atklājusi, ka mana pacietība un neatlaidība šajā darbā ļoti noder. Mans hobijs ir dažāda veida rokdarbi – vismīļākie ir izšūšana krustdūrienā un adīšana. Arī šeit ir vajadzīga pacietība un neatlaidība. Esmu priecīga, ka tas apvieno, rokdarbi palīdz relaksēties no skrejošās un emocijām piesātinātās ikdienas skolā. Zinot par manu aizraušanos, kolēģes ir nākušas pēc padoma, esmu priecīga, ka varu palīdzēt. Mūsu sākumskolas skolotāju kurss nav liels, bet kopumā esam saliedētas un draudzīgas. Esmu priecīga, ka studiju vide un docētāji ir jauki, atvērti un pozitīvi.
(Baiba Ādmīdiņa)

 

Ik skolotājs ir burvis,
Jo sirdis atslēgt māk,
Lai tajās labestība
Un mīlestība nāk.
Ik skolotājs ir burvis
Un eņģelis mazliet,
Jo zināšanas sējot
Caur gadsimtiem spēj iet.
(M. Bārbele)

Skolotāji, lai jums skaisti svētki, lai radoša, piepildīta un gandarījuma pilna ikdiena!

Jūsu – LU Bauskas filiāle

Dalīties