Piesakies studijām Latvijas Universitātes (LU) Bauskas filiālē un kļūsti par pirmsskolas skolotāju! Nenokavē - pirmā līmeņa profesionālajā augstākās izglītības studiju programmā “Pirmsskolas skolotājs” pieteikties varēs līdz 30. augustam.

Pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma “Pirmsskolas skolotājs” ir konceptuāli jaunas kvalitātes studiju programma pirmsskolas skolotāju izglītības īstenošanai. Studiju programmas absolventiem iespējams iegūt bakalaura grādu izglītībā, turpinot apgūt profesionālās bakalaura studiju programmas “Sākumizglītības skolotājs” saturu, sākot ar 3. studiju gadu vai izvēlēties darba iespējas pirmsskolas izglītības iestādēs vai citās ar pirmsskolas izglītību saistītās valsts vai privātās struktūrās.
Studiju ilgums nepilna laika klātienē ir 2,5 gadi (5 semestri), studiju maksa – 1550 EUR gadā.
Iegūstamais grāds, beidzot studijas, ir Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un kvalifikācija Pirmsskolas skolotājs.

Studijas LU filiālē – tā ir iespēja studēt tuvāk savai dzīves vietai, apvienot studijas ar darbu, sabiedrisko un ģimenes dzīvi. Studijas notiek mūsdienīgā studiju vidē augsti kvalificētu docētāju vadībā, studiju procesu nodrošina atsaucīgs personāls. Filiālē ir nepilna laika maksas studijas, un, atbalstot reģionu iedzīvotājus, ir rasta iespēja studentiem maksāt par studijām dalīti – katru mēnesi.

Vairāk par studiju programmām un filiāles kontakti: šeit!
Vairāk par uzņemšanas turpināšanu koledžas un bakalaura līmeņa studijās: šeit!

Uz tikšanos LU Bauskas filiālē!

Dalīties