Piesakies studijām Latvijas Universitātes (LU) Bauskas filiālē un kļūsti par sākumizglītības skolotāju! Pasteidzies - profesionālā bakalaura studiju programmā “Sākumizglītības skolotājs” pieteikšanās līdz 19. augustam!  

Profesionālā bakalaura studiju programma “Sākumizglītības skolotājs” nodrošina kvalificētu speciālistu sagatavošanu, kas sekmēs kompetencēs balstītas pieejas realizāciju mācību procesā pirmsskolā un pamatizglītības pirmajā posmā 1.–6. klasē. Programmas absolventiem ir plašas darba iespējas – absolventi var strādāt pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārizglītojošās skolās sākumskolas posma 1.–3. klasē, vai 1.–6. klasē, interešu izglītībā. Programmas absolventiem ir iespēja turpināt izglītību arī profesionālā bakalaura studiju programmā „Skolotājs”, apgūstot izvēlētos studiju kursus, lai iegūtu tiesības mācīt atbilstošo priekšmetu skolā, kā arī studēt maģistra līmeņa studiju programmās, iegūstot maģistra grādu izglītībā.

Studiju ilgums nepilna laika klātienē ir 4,5 gadi (9 semestri), studiju maksa – 1750 EUR gadā. Iegūstamais grāds, beidzot studijas, ir Profesionālā bakalaura grāds pedagogu izglītībā un skolotāja kvalifikācija.

Šajā studiju programmā ir iestājpārbaudījums.

Vairāk par studiju programmām un filiāles kontakti: šeit!

Uzzini vairāk par uzņemšanas turpināšanu koledžas un bakalaura līmeņa studijās: šeit!

Uz tikšanos LU Bauskas filiālē!

Dalīties