Lai veicinātu Lietuvas, Latvijas un Igaunijas valstu valodu un kultūras studijas, jau piekto gadu tiek piešķirta Baltijas valstu universitāšu stipendija 2000 eiro apmērā studentiem, kas prot visas trīs valodas.

Galvenais priekšnoteikums stipendijas iegūšanai ir Baltijas valstu valodu zināšanas – zināt vienu no trim oficiālajām valstu valodām C1 līmenī, bet abas pārējās – vismaz A2 līmenī. Stipendiju students var izmantot studijām citā universitātē vai arī realizējot kādu citu ar studijām saistītu mērķi.

Pieteikties stipendijai var visu studiju līmeņu studenti, tai skaitā ārzemju apmaiņas studenti,  piedaloties atklātā konkursā. Pirmajā kārtā konkursa dalībniekam vajadzēs iepazīstināt ar sevi un uzrakstīt īsu eseju par kādu noteiktu tematu trīs Baltijas valstu valodās. Savukārt pēdējā kārtā tiksies trīs labākie kandidāti no katras universitātes, lai prezentētu sevi un savu piemērotību stipendijas iegūšanai. Tad arī tiks izvēlēts viens stipendijas saņēmējs.

Šogad stipendiju piešķir Latvijas Universitāte.

Vairāk informācijas par pieteikšanos stipendijai un konkursu var izlasīt noteikumos.

Dalīties