Lai pilnveidotu Latvijas Universitātes (LU) studiju programmu direktoru un studiju virzienu vadītāju profesionālās kompetences, oktobrī norisinās tiešsaistes mācību programma “Studiju programmu/virzienu izstrāde un vadība”.

Mācību mērķis ir pilnveidot dalībnieku prasmes studiju programmu izveidē, attīstībā, kvalitātes vadībā, programmu virzīšanā, tostarp komunikācijā ar iesaistītajām pusēm, normatīvajā regulējumā, kā arī licencēšanas un akreditāciju ziņojumu sagatavošanā, padziļinot prasmes arī studiju programmas ekonomiskā pamatojuma izveidē un konkurētspējas izvērtējumā.

Nodarbības vada eksperts starptautiskajā akreditācijā Krakovas Jagelāņu universitātes pārstāvis PhD Mareks Frankovics (Marek Frankowicz), Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras vadītāja Jolanta Silka, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes docente Dr. paed. Sanita Baranova.

Mācību programmas nodarbības nodrošina Latvijas Universitātes Studiju attīstības un pārvaldības pilnveides programma un tās norisinās no 2021. gada 12. oktobra līdz 28. oktobrim.

Mācību programma tiek finansēta no Eiropas Sociālā fonda projekta “Labākas pārvaldības nodrošināšana Latvijas Universitātē” līdzekļiem specifiskā atbalsta mērķa 8.2.3. “Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās” ietvaros (projekts Nr. 8.2.3.0/18/A/019).

Dalīties