2020. gadā Latvijas Universitāte ar Karjeras centra starpniecību piedalījās starptautiskā pētījumā par studentu un absolventu pieredzi darba meklējumos. Pētījumu organizē Stokholmas mārketinga pētījumu kompānija Potentialpark (www.potentialpark.com.)

 

Jau kārtējo gadu pētījumā tiek aicināti piedalīties studenti un absolventi no dažādām valstīm, lai pastāstītu par savām vajadzībām darba meklēšanas procesā, lai atklātu sev ērtās stratēģijas un iespējas, kā arī lai dalītos ar savu ieraksto rīcību darba meklējumos. Pētījuma mērķis ir tuvināt darba devēju un studentu un absolventu kā potenciālo darba ņēmēju vajadzības, lai veidotu veiksmīgi sadarbību – darba devēji visā pasaulē atrastu labākos darbiniekus un darba meklētāji savukārt atrastu savu sapņu darba vietu.

2020. gadā pētījuma datu ievākšanas process norisinājās laikā no septembra līdz decembrim. Pētījumā piedalījās 123 valstis – 43 535 respondenti kopumā. No Latvijas Universitātes pētījumā piedalījās 409 studenti, no Latvijas kopumā pētījumā piedalījās 1209 respondenti.

Pētījumā tika aplūkotas tēmas par to, kā studenti redz sevi kā potenciālo darba ņēmēju un ar kādiem izaicinājumiem sastopas šajā jautājumā. Pētījums parāda, ka dažās jomās procesi notiek ļoti veiksmīgi, bet dažās nepieciešamas izmaiņas. Piemēram, pozitīvi vērtējami rādītāji, ka lielākā daļa aptaujāto studentu ir skaidra vai vismaz aptuvena  ideja, ko savā karjerā darīs pēc studiju beigšanas. Salīdzinoši lielākā daļa pozitīvi vērtē savas izredzes iegūt darbu. Tomēr pārējiem, kuri šaubās, būtisks ir universitātes sniegtais atbalsts darba iespēju apzināšanā un darba iegūšanā.

Pētījums izzina arī nepieciešamo atbalstu, ko studenti sagaida no savas augstskolas darba meklējumos un vērtē līdz šim sniegto atbalstu.

Pētījumā atsevišķa sadaļa veltīta tēmai – pieteikšanās darbā online režīmā. Respondenti tika iztaujāti arī par to, kādas platformas ieraduši lietot darba meklējumos.

Plašāk ar pētījuma rezultātiem aicinām iepazīties šeit.

Patiecamies tiem studentiem, kuri atsaucās un padalījās pētījumā!

Dalīties