Jaunajiem reflektantiem "Sākumizglības skolotājs" 6.augusts bija saspringts!

Jo bija jākārto iestājpārbaudījums, kurš sastāvēja no divām daļām. Rakstiskajā daļā studenti rakstīja savas pārdomas par izlozētu temu.Mutiskā daļa notika attālināti TEAMS vidē. Studentu satraukums pārgāja, kad visi bija veiksmīgi izturējuši pārbaudījumu. 

Dalīties