Reģionālā konference "Ilgtspējīgu vērtību radīšana un sabiedrības labbūtība Latvijas reģionos" organizēta kā zinātniski praktiska konference, aicinot pētniekus, pašvaldību pārstāvjus un dažādu nozaru praktiķus iepazīstināt ar pētījumiem par dažādām ar ilgtspējīgu vērtību radīšanas un sabiedrības labbūtības tēmām, piemēram, reģionālo attīstību un inovatīvu izglītības projektu attīstība novados, sabiedrības labbūtība, skolotāju dzīvesspēka stiprināšana un atbalsta iespējas u. c. Konferences plenārsēdē piedalīsies vairāku novadu un pašvaldību pārstāvji, sekciju ietvaros tiks aktualizētas sabiedrībai nozīmīgas tēmas atsevišķos novados.

 Sekcijās aicināti piedalīties pašvaldību pārstāvji, politikas veidotāji, studenti, absolventi un citas ieinteresētās puse, lai diskutētu par aktuālajiem jautājumiem.  

Reģistrācija un konferences programma: šeit!